لحظات روزانه زندگی را درک کنید

از مقایسه بپرهیزید

بیش از اندازه به پول توجه نکنید

اهداف معنادار داشته باشید

در کار ابتکار به خرج دهید

دوست پیدا کنید و به خانواده اهمیت دهید

لبخند بزنید، حتی زمانی که حالش را ندارید

قدردان باشید

از خانه بیرون بروید و ورزش کنید
 
 بخشش را فراموش نکنید

منبع : مطالب گوناگون۱۰ روش برای افزایش رضایت از زندگی:
برچسب ها :